Program Conferinta EURO-Constructii, editia 23 mai 2017

Plen EURO-Constructii & EURO-Fereastra (sala Atlas I & II)
07:45 - 08:30 Inregistrarea participantilor; welcome coffee
08:30 - 10:45

Plen conferinte EURO-Constructii & EURO-Fereastra
Deschiderea lucrarilor
Elena Icleanu, redactor-sef, revista Agenda Constructiilor
Piata nationala de constructii - actualitate si perspective
Reprezentant Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene - MDRAPFE
Economisesti bani si protejezi sanatatea familiei cu o locuinta verde -
Monica ARDELEANU, Romania Green Building Council, ROGBC
Arhitectura si sustenabilitate
Arh. Serban TIGANAS, presedinte, Ordinul Arhitectilor din Romania
Solutii sustenabile de izolare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor
Dipl. ing. Radu Mo?teanu, reprezentant APIVMR
Un alt mod de a privi costurile pentru constructii
Razvan NICA, Managing Director, BuildGreen
Eficien?? energetic? prin intermediul sistemelor ?i solu?iilor ALUPROF pentru case ?i fa?ade pasive
Ing. Daniela LEONTE, Aluprof System Romania
Success with competence and quality - Practical criteria and samples for proper installation of building envelope
Dipl.-ing. Jürgen BENITZ-WILDENBURG, ift Rosenheim, Germania
Every project has its own story
Mihael IONESCU, Sisecam Flat Glass

10:45 - 11:15 Pauza de cafea
EURO-Constructii (sala Atlas I)
11:15 - 13:00

Deschiderea lucrarilor
Elena ICLEANU, redactor-?ef revista Agenda Construc?iilor
Siguranta la foc si cladirile nZEB
Arh. Horia Mihai NICOLESCU, Vicepresedinte ASI, Presedinte APROCOR
R-LEARNING - Preg?tirea arhitec?ilor pentru viitor
Daniel POPA, Reynaers Aluminium
Provoc?ri ale construc?iilor sustenabile (studiu de caz)
Loredana MODORAN, Habitat for Humanity România
Solutii germane pentru constructii durabile si restaurare
Dr. Roxana CLODNI?CHI, Camera de Comer? ?i Industrie Româno-German?
Aspecte legate de Strategia Energetica a Municipiului Bucuresti; avantaje ale Sistemului Centralizat de Termoficare
Sorin CHIRI??, Administrator Special RADET
Quadcore - Performanta termica inegalabila
Daniela DINC?, Area Sales Manager, Kingspan
Solu?ii inovatoare pentru eliminarea pun?ilor termice din cl?dirile cu consum energetic redus
Ioan N. HOSSU, Universitatea Tehnic? "Gh. Asachi" din Ia?i, Facultatea de Construc?ii ?i Instala?ii
Implementarea nZEB în România: ac?iuni de colaborare pentru dezvoltarea sustenabil? a sectorului construc?iilor
Dr. ing. Horia PETRAN, Pre?edinte Cluster Pro-nZEB INCD URBAN-INCERC

13:00 - 13:45 Pranz de afaceri
Plen EURO-Constructii & EURO-Fereastra (sala Atlas I & II)
13:45 - 15:30

Îmbun?t??irea eficien?ei energetice a fondului existent de cl?diri - imperativ major al Strategiei Energetice a României
?erban DANCIU, Buildings Performance Institute Europe, Belgia
Cresterea eficientei energetice a cladirilor cu ajutorul automatizarilor de ferestre
Octavian FANEA, CEO Aluterm Group
Analiza pie?ei de construc?ii din Europa Central? ?i de Est (pe segmentele reziden?ial ?i nereziden?ial)
Viorica-Maria JELER, Interconnection Consulting Group, Austria
Solutii digitale pentru alegerea sticlei potrivite
Drago? MATEI, AGC Flat Glass România
România - provoc?ri ?i perspective economice 2017-2020
Florian LIBOCOR, economist-?ef, BRD Groupe Société Générale
Noi modificari in domeniul fiscal cu impact pe piata constructiilor
Gabriel BIRI?, Biri? Goran SPARL

15:30 - 15:45 Pauza de cafea
15:45 - 17:35 Premiile Pietei de Constructii - Trofeul EURO-Constructii 2017
Premiile Pietei de Tamplarie si Fatade - Trofeul EURO-Fereastra 2017

Prezinta: Iuliana TUDOR & Bogdan MIU
17:35 - 18:00 Networking

Parteneri institutionali:

Organizatori:
Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din RomaniaCIROM Ministerul Fondurilor Europene AVIR ECONET ANMAR ADUCSIEAR
ROGCB BPIE AAECAHK ARACO PPTT PSCARIC
OAR UAUIM AICPS ARISIAIIROUTCBCTDS